Bezpečnost potravin

Infekční onemocnění z potravin v ČR

Vydáno: 9. 6. 2001
Autor:

otravy z potravin, salmonelóza, gastroenteritida, hepatitida typu A

Alimentární nákazy a intoxikace jsou v ČR i ve světě závažným zdravotním i ekonomickým problémem.Tuto skutečnost dokazuje stále vysoká nemocnost na salmonelózu, dvojnásobný vzestup gastroenteritíd bakteriálního původu a výskyt hepatitidy typu A. Významnou roli hraje nárůst rezistentních kmenů bakterií, např. multirezistentní kmen Salmonella typhimurium DT 104 a další. V r. 1999 byl počet nákaz/onemocnění připadajících na 100 tis. obyvatel v ČR: Salmonella sp. – 386, Campylobacter sp. – 374, Shigella sp. – 5,9, E. coli O 157/H:7 – 0,94, Yersinia enterocolitica – 0,49, Listeria monocytogenes – 0,34. Salmonelóza je stále nejrozšířenější alimentární infekcí. V r. 1991 zemřelo v ČR celkem 11 postižených osob. Hlavním etiologickým agens zůstala i v r. 1999 Salmonella enteritidis. Její vysoký podíl na etiologii salmonelóz (95,3 %) se udržuje na stabilní úrovni. V zahraničí (Německo, Rakousko, Francie, V. Británie, Kanada a USA) vzrůstá podíl S. typhimurium DT 104, který je rezistentní na řadu antibiotik (ampicilin, chloramfenikol, streptomycin, sulfonamidy, tetracyklin) a současně klesá podíl S. enteritidis. V ČR není role S. typhimurium DT 104
prozatím alarmující (podíl 2,9 % ve stolici postižených osob).
BioProspect, 10, 2000, č. 3-4, s. 12