Bezpečnost potravin

Industrial technologies 2010

Vydáno: 20. 9. 2010
Autor:

Konference, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 7.–9.9.2010. Prezentace z konference.

Konferenci organizovala Evropská komise v rámci specifického programu spolupráce 7. rámcového programu V&V v EU, tématické oblasti NMP, ETP Manufuture-EU (viz leták).
Konferenci hostilo belgické předsednictví EU.
 
 
Konference byla rozdělena do plenární sekce a řady paralelních sekcí. V rámci sekce BC.4 byly prezentovány čtyři horizontální programy výzkumu a inovací: Eureka, EK–GŘ pro podnikání, COST a EK–GŘ pro výzkum.
Sekce G se věnovala koncepci technologie (technology roadmap). Jeden z referátů v této sekci prezentoval evropskou technologickou platformu (ETP) MANUFUTURE, její podsekci AET (Agricultural Engineering and Technologies), viz zde.
Na konferenci se rovněž prezentovala další ETP fungující v rámci agro-potravinářského sektoru a sice SusChem.
V rámci sekce E: Networking (vytváření sítí) zazněla prezentace “Nanofutures Initiative”. Jde o evropskou platformu, která integruje řadu platforem působících v různých sektorech (European multi-sectorial, cross-ETP, integrating platform). Dosud se přihlásilo k iniciativám NANOfutures 10 ETP.
 
Více informací o konferenci je k dispozici zde: www.industrial-technologies2010.eu
 
Zdroj: MANUFUTURE