Bezpečnost potravin

Indie: nápoje Coca-Cola a PepsiCo kontaminované pesticidy, odpadní vody kadmiem

Vydáno: 11. 8. 2003
Autor:

Indické Středisko pro vědu a životní prostředí obvinilo společnosti Coca-Cola a PepsiCo, že jejich nápoje vyráběné v Indii obsahují rezidua pesticidů a insekticidů v množstvích mnohonásobně převyšujících limity povolené v Evropské unii.

Indická nevládní organizace Středisko pro vědu a životní prostředí obvinila společnosti Coca-Cola a PepsiCo, že jejich nápoje vyráběné v Indii obsahují rezidua pesticidů a insekticidů v množstvích mnohonásobně převyšujících limity povolené legislativou Evropské unie. Středisko analyzovalo ve svých laboratořích vzorky nealkoholických nápojů dvanácti hlavních producentů, které se prodávají v hlavním městě a jeho okolí, a zjistilo, že všechny obsahovaly rezidua čtyř velmi toxických  pesticidů a insekticidů lindanu, DDT, malathionu a chlorpyrifosu. Množství chlorpyrifosu bylo 42krát vyšší, malathionu 87krát vyšší a lindanu 21krát vyšší než připouštějí normy EU. Každý z testovaných vzorků byl dostatečně toxický na to, aby při dlouhodobém požívání mohl vyvolat rakovinu, závažná poškození nervového a reprodukčního systému, způsobit malformace plodu a disfunkci imunitního systému. Vzorky nápojů značek Coca-Cola a Pepsi měly obdobně vysoké hladiny kontaminantů: Pepsi přesahovala normy EU 37krát a Coca-Cola 42krát.
Indická nevládní organizace viní americké společnosti z toho, že využívají skutečnosti, že v Indii neexistuje zákon, který by reguloval jakost vody, ze které se nealkoholické nápoje vyrábějí. Coca-Cola i PepsiCo obvinění odmítly a označily je za politicky motivované.
Další aféra, která postihla americké nápojové giganty se týkala odpadů. Výbor pro kontrolu znečištění životního prostředí (Pollution Control Board) indického státu Kerala vyzval společnost Coca-Cola, aby nevypouštěla odpady ze svých  závodů a zastavila prodej odpadních kalů jako hnojiva. Důvodem je skutečnost, že při testech bylo zjištěno, že odpady z výrobního závodu v Plachimadě v okrsku Palakka obsahují kadmium v toxických koncentracích.
V Indii též došlo ke třem útokům na zařízení těchto amerických společností, naposledy na velkosklad PepsiCo.
bbc.news.co.uk