Bezpečnost potravin

Index celkové nutriční kvality – ONQI

Vydáno: 6. 3. 2009
Autor:

Na univerzitě v Yale byl vypracován systém, v němž je jednotlivým potravinám přiřazena hodnota od 1 do 100 s cílem poskytnout spotřebiteli jednoduchou informaci o výživové hodnotě.

Do diskuse v Evropském parlamentu byla zařazena otázka, zda by se Evropská komise měla zabývat posouzením vhodnosti používání indexu celkové nutriční kvality ONQI (Overall Nutritional Quality Index), který byl vyvinut na univerzitě v Yale v Griffin Prevention Research Centre a je využíván v některých britských supermarketech. V systému ONQI je jednotlivým potravinám přiřazen hodnota od 1 do 100 – viz NuVal (Nutrition Value), s cílem poskytnout spotřebiteli informaci o výživové hodnotě možností jednoduchého porovnání potravin. Hodnota je kalkulovaná na základě 30 nutričních faktorů, které lze aplikovat prakticky na všechny potraviny.
Ve všech skupinách potravin je mezi jednotlivými výrobky velký rozptyl hodnot.
Vysokou známku má čerstvé ovoce a zelenina, zelenina šetrně upravená, příp. zmrazená, mléko, celozrnné pečivo,

Nejčastější rozmezí hodnot u různých výrobků jednotlivých skupin potravin
– čerstvé ovoce a zelenina: 80 – 100,
– konzervovaná zelenina: 30 – 80,
– chléb od bílého po celozrnný: 20 – 80,
– cereální výrobky od tyčinek po celozrnné nízkotučné snídaňové lupínky: 4 – 100,
– vejce: 33,
– maso: 24 – 48,
– mořské produkty: 36 – 89,
– mléko a mléčné výrobky: 12 – 100.

Bylo by vhodné porovnat systém ONQI s dosud prosazovanými GDI (Guideline Daily Amount) a dalšími systémy.

EU Food Law, 2009, č. 378, s. 10