Bezpečnost potravin

Ilegálně ozařované potraviny na trhu EU

Vydáno: 26. 11. 2002
Autor:

Na trhu EU byly zjištěny potraviny – sýr s bylinkami, žabí stehýnka, pistáciové ořechy, žampiony, byliny a koření, marinované maso a drůbež, které buď byly ilegálně ozářeny, nebo ozářeny legálně, ale příslušně neoznačeny.

Podle zprávy Komise EU bylo vyšetřeno 6 500 vzorků potravin, z nichž 1, 5 % bylo ozářených. Výsledek dokumentuje značný soulad s požadavky směrnice EU, i když některé spotřebitelské organizace a někteří členové EP jsou znepokojeni skutečností, že se vůbec nějaké neoprávněně ozářené nebo neoznačené výrobky na trhu vyskytly. Nejvážnější problém znamenají ozářené doplňky stravy, jichž bylo ve Velké Británii zjištěno 44. Komise proto žádá členské státy, aby doplňky stravy z tohoto hlediska kontrolovaly. Pozornost musí být věnována složkám, jako je aloe vera, vojtěška alfalfa, kočičí dráp, ságo z palmy palmetto, které v EU nesmějí být ozařovány.
V rámci EU mohou být ozařovány a prodávány jen byliny a koření, tato operace však musí být na obalu uvedena. Na trhu v Německu, Irsku a Velké Británii byly takové neoznačené výrobky zjištěny. Některé země – Belgie, Francie, Nizozemí a Itálie povolují ozařování i dalších potravin, ale ani tyto potraviny v řadě případů neměly příslušné označení.
V Německu existují dvě ozařovny, které většinou exportují mimo EU, avšak na německém trhu byly zjištěny ozářený sýr s bylinkami, žabí stehýnka (jeden výrobek byl z Indonésie), pistáciové ořechy, žampiony, byliny a koření.
Problémem Finska je ozářené marinované maso, v Irsku se jednalo o neoznačené byliny a koření (bazalka a muškátový ořech), ve Švédsku o jeden vzorek ozářeného drůbežího masa, ve Velké Británii o neoznačené ozářené byliny a koření, ozářené kraby a již výše uvedených 44 doplňků stravy, které byly ozářeny jako celek, a dalších 14, které obsahovaly ozářené složky.
V některých členských státech nebyly na trhu zjištěny žádné ozářené potraviny (Rakousko, Nizozemí a Řecko).
Podle zprávy má šest členských států povolení k provozování ozařovny, ale čtyři z nich zatím nepřevedly směrnici do svých národních předpisů.
V Belgii bylo v jednom zařízení v r. 2001 ozářeno 5 836 t potravin, v jedné ze dvou německých ozařoven 472 t zeleniny a koření. Ostatní ozařovny zpracovávají potraviny pro export.
EU Food Law, 2002, 130. s. 9–10