Bezpečnost potravin

ICBP: Kanál “Potravinářství”

Vydáno: 26. 5. 2008
Autor:

Přehled informací, které lze nalézt v kanále Potravinářství.

Kanál Potravinářství obsahuje informace, které souvisejí s potravinářskou výrobou (kategorie Systémy řízení bezpečnosti potravin, Technologie, technika…) a potravinářskými výrobky (kategorie Značení potravin), výživou a vlivem jednotlivých složek stravy na zdraví. V kanále se důsledně rozlišují informace o negativních (škodlivých) účincích stravy/složek stravy/kontaminantů (kategorie Rizikové faktory) od informací zaměřených na pozitivní účinky stravy (kategorie Výživa). Kategorie Vlivy na zdraví se věnuje tématům, o kterých se z hlediska nezávadnosti pro člověka často diskutuje (přídatné látky, geneticky modifikované organismy). U obou skupin těchto produktů je zvláště nezbytné posuzovat, který z účinků, tj. zda pozitivní nebo negativní, převažuje.
Kanál Potravinářství obsahuje dále informace o potravinářských akcích a akcích zaměřených na spotřebitele, a to organizovaných v ČR, v zahraničí, ale i přímo ICBP (kategorie Akce).
Kategorie ICBP zahrnuje nejvíce podkategorií z celého kanálu, neboť se zde soustřeďují tiskové zprávy vydávané kontrolními orgány (SZPI, SVS ČR, OOVZ), Ministerstvem zemědělství ČR a spotřebitelskými organizacemi (SOS). V jedné z podkategorií lze průběžně sledovat informace uveřejňované prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Hlášení v systému RASFF). Další podkategorie nabízí informace o nově vydávaných publikacích (odborných i ručených spotřebitelům). Aktivitám ICBP je věnována samostatná podkategorie.
 
Kanál Potravinářství je nejrozsáhlejší kanál celého portálu Informační centrum bezpečnosti potravin a lze předpokládat, že se podle potřeb bude struktura tohoto kanálu dále rozšiřovat.