Bezpečnost potravin

Hygienický standard pro potravinářská aditiva v Číně

Vydáno: 1. 4. 2005
Autor:

Na příkladu karamelových barviv je ukázán rozdíl mezi legislativou EU a Číny týkající se potravinářských aditiv, který může vést k necelním barierám ve vzájemném obchodování.

Ministerstvo zdravotnictví Číny (Ministry of Public Health People’s Republic of China) publikovalo dne 29. listopadu 1996 “Food Hygiene Standard GB 2760–1996 (nahrazuje GB 2760–86), který byl implementován od 1. února 1997.

 

Podle amerického překladu má tento standard 3 kapitoly:

 

* Kapitola 1: Hlavní obsah a aplikace

Uvedený standard specifikuje použitelné skupiny potravinářskýchj aditiv, rozsah použití, maximální dávky. Tento standard se aplikuje na všechny výrobce a distributory, kteří používají potravinářská aditiva.

 

* Kapitola 2: Související standardy

V době publikování představují níže uvedené standardy všechny standardy, které jsou k dispozici. Všechny standardy jsou předmětem revize a všechny části, které se týkají aplikace standardů, by se měly používat v nejnovějším vydání.

 

GB 12493–90: Klasifikace a číslování potravinářských aditiv

GB/T 14156–93: Klasifikace a kód aromatizujících látek

GB 14880–94: Hygienický standard pro použití látek v potravinách ke zvýšení nutriční hodnoty (nutritional fortification substances)

 

* Kapitola 3: Skupiny potravinářských aditiv, rozsah použití a maximální hladina dávkování

 

Pro registrované uživatele Potravinářských aktualit je zprostředkován přístup na standard GB 2760–1996. Na příkladu karamelových barviv (E 150 a, b, c, d) je demonstrován rozdíl mezi legislativou EU a Číny, který by mohl vést k necelním barierám ve vzájemném obchodování.

 

Zdroj: Výbor pro obchod a hospodářskou soutěž Evropské federace výrobců potravin a nápojů prostřednictvím Potravinářské komory ČR (pro členy PK ČR).