Bezpečnost potravin

Hygienické zásady při výrobě bezpečných potravin živočišného původu

Vydáno: 29. 1. 2009
Autor:

Studijní materiály k semináři financovanému z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.

Na téma “Hygienické zásady při výrobě bezpečných potravin živočišného původu” pořádal Institut profesní přípravy seminář, který se uskutečnil v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Pardubicích, a to v průběhu října a listopadu 2008.
 
Cílem projektu bylo proškolit pracovníky středního managementu potravinářských   podniků zpracovávajících živočišné produkty v problematice zásad dodržování správné výrobní a hygienické praxe včetně systému kritických kontrolních bodů v takovém rozsahu, aby mohli následně zajistit proškolení výrobních dělníků, tj. článku, který je z hlediska působení lidského faktoru jedním z rozhodujících činitelů při zajišťování výroby bezpečných potravin.

Realizace semináře byla financována z prostředků
PRV ČR 2007 – 2013.

V příloze 1–4 je obsah studijních materiálů, které obdrželi účastníci semináře.

 

Příloha 1: Sanitace potravinářských provozů (doc, 36 kB)

 
Zdroj: Institut profesní přípravy