Bezpečnost potravin

Hygienické sušení rukou v potravinářských provozech

Vydáno: 17. 2. 2001
Autor:

snižování bakteriální kontaminace, osušování rukou  horkým vzduchem, resp.papírovými ručníky, křížová infekce, duální systém

Pracovníci lékařské fakulty univerzity v Aucklandu zkoumali u zdravotnického personálu a pracovníků v potravinářském průmyslu souvislost mezi způsobem osušování rukou papírovými ručníky, resp. horkovzdušným sušákem, a křížovou infekcí, způsobenou dotykem ruky. Bylo zjištěno, že reziduální vlhkost, která zůstane na rukou po umytí determinuje počet mikroorganismů přenášených při doteku na místo kontaktu. Při pečlivém osušení rukou je bakteriální přenos nepatrný. Osušováním rukou po dobu 10 sekund papírovým ručníkem s následujícím 20 sekundovým osušením horkým vzduchem se bakteriální přenos dotykem ruky zredukuje až o 99 %. Použije-li se horkovzdušné osušování, resp. otření papírovým ručníkem individuálně, sníží se bakteriální přenos pouze o 60, resp.80 %. Není-li možno použít tento duální systém, lze 99% redukčního účinku docílit prodlouženým osušováním pomocí dvou, po sobě použitých, papírových ručníků. Duální systém byl pokusně ověřován otřením vlhkých rukou do jelenicové kůže, po na kterém bylo identifikováno na kůži 75 000 bakterií, zatímco při aplikaci duálního systému osušení se počet bakterií snížil na 1 400. Podobný pokus byl proveden s pruhem lékořice, reprezentujícím potravinářský produkt, na němž bylo po doteku vlhkýma rukama před osušením zjištěno ca 14 000 mikroorganismů, zatímco po použití duálního systému s papírovým ručníkem (10 sekund) a dosušením horkým vzduchem (20 sekund) byl jejich počet zredukován na 870. Výsledky jasně prokazují vztah mezi obsahem vlhkosti na kůži a počtem mikroorganismů přenesených dotykem vlhkých rukou. Ještě důležitější je ale poznatek, že bakteriální kontaminaci, způsobenou dotekem ruky, je možno dramaticky redukovat pečlivým osušením rukou po umytí. Výsledky lze implikovat pro klinický sektor a potravinářský průmysl.
Food Australia, 57, 2000, č. 7, s. 296