Bezpečnost potravin

Hygienická doporučení FSA pro drůbeží farmy

Vydáno: 25. 1. 2004
Autor:

FSA se bude v nejbližší době zaměřovat na kontrolu provádění hygienických opatření na britských drůbežích farmách, a to především pokud se týká zdokonalení kontroly Campylobacteru.

Úřad pro potravinové standardy (FSA) se hodlá v nejbližší době zaměřit na provádění hygienických opatření na britských drůbežích farmách, a to především pokud se týká  zdokonalení kontroly Campylobacteru. Prvním krokem v tomto směru je distribuce plakátů a letáků s názvem „Čistší farma – kvalitnější drůbež“ určených pro farmáře. Campylobacter je ve Velké Británii nejčastější příčinou otravy potravinami a drůbeží maso je jeho hlavním zdrojem. Proto je jednou z hlavních součástí „Kampylobacterové strategie“ FSA lepší kontrola na farmách, která by snížila počet kontaminovaných kusů drůbeže vstupujících do potravinového řetězce. V letácích, vypracovaných FSA ve spolupráci s drůbežářským průmyslem a ministerstvem pro životní prostředí, výživu a rozvoj venkova (DEFRA), se zdůrazňuje důležitost klíčových hygienických opatření včetně chovu dobytka odděleně od drůbežáren, zákazu návštěv, používání jednoúčelové obuvi pro jednotlivé drůbežárny, adekvátního mytí rukou a desinfekce a účinné kontroly škodlivého hmyzu. Úroveň britských hygienických standardů pro drůbeží farmy je podle FSA obecně velmi vysoká,  musí se ale v praxi důsledně využívat. Více informací na adrese  
http://www.foodsafety.today.com