Bezpečnost potravin

Hrozí zákaz vývozu vajec

Vydáno: 12. 7. 2006
Autor:

Vysoké počty salmonel v chovech nosnic v Portugalsku, Španělsku, Polsku a ČR, mohou znamenat zákaz importu vajec do ostatních členských zemí EU. Byla schválena opatření na snížení kontaminace v EU.

V rámci celoevropské studie provedené na základě rozhodnutí 2004/665/ES byla v prostředí drůbežářských podniků se snůškou vajec (v trusu a prachu, nikoli však ve vejcích) zjištěna přítomnost salmonel ve vysokém počtu podniků v Portugalsku (79,5) %, Španělsku (73,2 %), Polsku (77,2 %) a ČR (65 %). Podle úřadu EFSA je zjišťování salmonel v prostředí dostatečně dobrým indikátorem nebezpečnosti vajec. Sledovány byly podniky s nejméně 1 000 nosnic v hejnu. Členské státy vedou diskusi o společném zákazu importu vajec z těchto zemí. Určitý zákaz již zavedlo Nizozemí, tlaky od místních farmářů sílí ve Spojeném království.

6. června schválily členské státy a EK opatření na redukci salmonely, podle kterého státy s vyšším počtem kontaminovaných podniků musí provést rasantnější zásahy. Státy, kde byl zjištěn výskyt ve více než 40 % podniků musí tento podíl snížit do r. 2008 o 40 %, pokud byl zjištěn výskyt v 20 – 39 % podniků (resp. v 11 – 20 %), musí tento podíl snížit o 30 % (resp. o 20 %). Pokud byla salmonela zjištěna v nejvýše 10 % podniků, musí dojít ke snížení o 10 %.

Existuje také povinný program vakcinace pro členské státy, kde byla salmonela zjištěna ve více než 10 % drůbežářských podniků s nosnicemi. Kromě toho musí členské státy vypracovat kontrolní programy s testováním, které budou schválovány Komisí.

Španělské Ministerstvo zemědělství, rybolovu a potravinářství (MAPA) přijalo okamžitá opatření (od 1. 7. 2006), jimiž hodlá během 4 let snížit výskyt salmonely pod 10 % podniků. Opatření zahrnují:

         povinnou vakcinaci kuřat určených k chovu nosnic,

         zavedení vlastní kontroly v podniku v celém produkčním řetězci,

         kontrolu všech kuřat určených k chovu nejméně po dobu 1 roku,

         zavedení bio-bezpečnostních opatření a kódů správné praxe,

         zajištění, aby se vejce z infikovaných chovů nedostala do potravinového řetězce,

         porážku všech infikovaných kusů.

Tato opatření jsou zahrnuta v nařízení 2160/2003 týkajícím se boje proti salmonele a dalším specifickým původcům onemocnění z potravin a budou povinná pro všechny členské státy od r. 2008.zoonózám.

Španělští producenti vajec se však ostře ohrazují proti závěrům zprávy EFSA a tvrdí, že jejich vejce jsou bezpečná a že salmonela nebyla prokázána ve vejcích a v kuřatech. Také MAPA vydává ujištění, že španělská vejce jsou produkována za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek a že prováděný specifický dozor minimalizuje riziko ohrožení lidského zdraví.

EU Food Law, 2006, č. 261, s. 4-5, 15-16

Další informace:

Výskyt salmonely u nosnic v Německu (2005)

Výskyt salmonely v chovech nosnic (v EU)