Bezpečnost potravin

Hravě žij zdravě

Vydáno: 23. 9. 2008
Autor: bodokova1

Začíná druhý ročník internetového kurzu o zdravé výživě a životním stylu.

Pod záštitou Potravinářské komory ČR odstartuje 6. října 2008 druhý ročník internetového kurzu „Hravě žij zdravě“ – www.hravezijzdrave.cz.
 
Smyslem programu je interaktivním a zábavným způsobem vysvětlit dětem důležitost a základní pravidla zdravého životního stylu. Program je zaměřen na žáky pátých tříd základních škol z celé České republiky, kteří budou soutěžit o atraktivní ceny podporující aktivní přístup k životu.
 
V Evropské unii žije 22 milionů dětí s nadváhou, dalších 5 milionů dětí je obézních a toto číslo se každým rokem zvyšuje o čtyři sta tisíc. Obezita se stává jedním z největších témat tohoto desetiletí. Týká se všech národů a všech věkových skupin bez ohledu na životní úroveň a ekonomiku zemí. Za příčinu dětské obezity jsou dnes primárně označeny dvě klíčové oblasti – změna životního stylu od aktivního k pasivnímu a změna stravovacích návyků, které ve spojení mohou bez nadsázky vést až k epidemii.
 
Jedním ze způsobů, jak tomuto jevu předcházet, je účinná prevence a výchova dětí. Proto i v letošním roce proběhne internetový kurz zdravého životního stylu „Hravě žij zdravě“, jehož cílem je preventivní působení, změna nevhodných stravovacích návyků, zlepšení pitného režimu a zvýšení pohybové aktivity u dětí. Výjimečnost kurzu je dána jeho interaktivní podobou. Po absolvování každé lekce nebo vyplnění aktivit, jako je např. jídelníček, děti vždy obdrží zpětnou vazbu, která ohodnotí jejich návyky.
 
Do kurzu, který potrvá od 6. října do 30. listopadu, je možné přihlásit se elektronicky na stránkách www.hravezijzdrave.cz/soutez. Soutěžně je určen pro páté třídy, nesoutěžně jej může absolvovat kdokoliv. Zúčastnit se ho mohou jak jednotlivci, tak celé třídy. Každý týden bude účastníkům zpřístupněna nová lekce. Po absolvování kursu získá každá třída „certifikát pro třídu podporující zdravý životní styl“ a každý jednotlivec pak „průkaz aktivního dítěte“. Více informací naleznete na stránkách www.hravezijzdrave.cz.
 
 
Zdroj: Tisková konference PK, 22. 9. 08