Bezpečnost potravin

Hovězí kosti znamenají malé riziko

Vydáno: 14. 12. 2003
Autor:

Vědci jsou přesvědčeni, že riziko nákazy TSE z hovězích kostí je malé, ale nemohou zatím s jistotou tvrdit, že je nulové.

Použití hovězích kostí je ve Velké Británii zakázáno, ale s výjimkou lebky a páteře není zakázáno v ostatních evropských zemích. Úřad pro potravinové normy Velké Británie (FSA) požádal SEAC o vyhodnocení infekčnosti morku z hovězích kostí z hlediska TSE a zda a do jaké míry znamenají riziko pro konzumenty.
Pro posouzení výbor chtěl znát, k jakému účelu byly kosti použity, zda do bujónů a šťáv, a zda byly kosti koncentrovány desetkrát či stokrát.
Podle prof. Kimbella (SEAC) existuje nebezpečí, že pokud je použití kostí povoleno, nelze vyloučit, že bude přimíchána i nebezpečná páteř.
Podle dosavadních studií je riziko z kostí menší než z míchy, ale zřejmě není nulové.
Podle prof. Smitha (SEAC) je třeba zaujmout k otázce rezervované stanovisko, podle kterého je riziko z konzumace hovězích kostí malé, ale spotřebitel by si ho měl být vědom. Takže: „Neřekli jsme, že riziko neexistuje“.
Pro zásadní rozhodnutí je zapotřebí dalších testů.
EU Food Law, 2003, č. 146, s. 11