Bezpečnost potravin

Houby a vitamin D

Vydáno: 15. 9. 2006
Autor:

Jedna porce žampionů, vystavených bezprostředně po sklizni UV záření na dobu pěti minut obsahuje více než doporučované denní množství vitaminu D.

Deficit vitaminu D u značné části populace se může, podle nedávných amerických výzkumů, vbrzku stát minulostí vzhledem ke zjištěním naznačujícím, že houby mohou být relativně významným zdrojem vitaminu D. Zpráva na toto téma autorů Calvo, M. et al. byla prezentována na výročním vědeckém fóru FDA v květnu 2006 (přístup přes http://www.fda.gov/). Předběžný výzkum naznačil, že jedna porce žampionů, vystavených bezprostředně po sklizni UV záření na dobu pěti minut obsahuje více než doporučované denní množství vitaminu D. Za normálních podmínek pěstování bez použití UV ozáření je množství vitaminu D v houbách zanedbatelné. Pro Austrálii, kde suplementy vitaminu D nejsou natolik běžné jako v USA, Evropě a Asii, je tento poznatek velmi důležitý, protože houby by se tak staly přírodním zdrojem potřebného vitaminu D. Přestože se jedná o výsledky předběžné, zvyšuje se reputace hub jako přírodního zdroje vitaminů a minerálních látek již v tomto stadiu výzkumu.

Food Australia, 58, 2006, č. 7, s. 307