Bezpečnost potravin

Houbařská sezóna již začala: buďte ostražití!

Vydáno: 13. 9. 2023
Autor: ANSES

Foto: Shutterstock

Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) upozorňuje veřejnost na nebezpečí záměny jedlých hub s jedovatými a dává důležitá doporučení.

ANSES – Sběr hub letos začal brzy. Přestože jsou volně rostoucí houby oblíbenou pochoutkou, některé druhy jsou pro člověka jedovaté nebo dokonce smrtelné. V roce 2022 zemřeli ve Francii dva lidé poté, co zaměnili jedovaté druhy za jedlé. Ať už jste znalci, nebo příležitostní sběrači, měli byste zůstat ostražití a dodržovat správné postupy, aby Vaše konzumace hub byla bezpečná.

V roce 2023 byly nahlášeny případy otravy houbami již v srpnu
Deštivé počasí v několika francouzských regionech v srpnu podpořilo brzký růst volně rostoucích hub. Zároveň od 1. srpna 2023 došlo k nárůstu počtu otrav nahlášených francouzským toxikologickým centrům: bylo zdokumentováno již více než 250 případů, což je dvakrát více než v roce 2022. 

Tyto případy otravy byly způsobeny různými příčinami: záměnou jedovatého druhu za jedlý, někdy v důsledku použití aplikace pro určování hub v chytrém telefonu, která poskytla nesprávné informace o sbíraném druhu, nebo konzumací jedlých hub, které byly ve špatném stavu, nedovařené nebo nesprávně skladované.

V roce 2022 byl počet případů otravy vyšší než v předchozích letech
V období od 1. července do 31. prosince 2022 bylo ve Francii na toxikologická centra nahlášeno 1923 případů otravy. Zatímco celkový počet případů otravy byl vyšší než v předchozích letech (1269 v roce 2021), počet závažných případů mírně poklesl, a to o 37 případů s vysokou závažností (oproti 41 v roce 2021), včetně dvou úmrtí (oproti 4 úmrtím v roce 2021).

Přestože by malé děti neměly jíst divoké houby, otrávilo se 74 malých dětí, včetně jedenáctiměsíčního dítěte, které onemocnělo těžkou žloutenkou vyžadující pobyt na jednotce intenzivní péče.

Mezi 1923 případy otravy bylo 30 osob, které používaly aplikace pro identifikaci v chytrých telefonech.

Připomínka správných postupů, jak se vyhnout otravě
Vzhledem k tomu, že se ve Francii každoročně otráví přibližně tisíc lidí (včetně několika úmrtí) v důsledku konzumace volně rostoucích hub, chtějí úřad ANSES, francouzská toxikologická střediska a Generální ředitelství pro zdraví znovu připomenout následující:

  • Některé vysoce jedovaté houby se velmi podobají jedlým druhům.
  • Pokud máte sebemenší pochybnosti o identifikaci některé z nasbíraných hub, nekonzumujte je, dokud je nezkontroluje odborník nebo místní mykologické sdružení.
  • Nasbíranými houbami nikdy nekrmte malé děti.
  • Nekonzumujte volně rostoucí houby identifikované pomocí aplikace pro rozpoznávání hub v chytrém telefonu, protože hrozí vysoké riziko omylu.

Další rady a doporučení francouzského úřadu ANSES, které byste měli dodržovat před sběrem, během sběru a po sběru volně rostoucích hub ZDE.

Zdroj: ANSES