Bezpečnost potravin

Hořčík snižuje riziko diabetu

Vydáno: 11. 1. 2004
Autor:

Výsledky nejnovějších amerických výzkumů naznačují, že hořčík ve stravě do jisté míry může snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu. Tyto poznatky podporují doporučení nutricionistů, týkající se zvyšování spotřeby potravin jako jsou kupříkladu cereálie, ořechy a zelená listová zelenina.

Výsledky výzkumů prováděných americkým výzkumným týmem na Harvardské škole veřejného zdraví v Bostonu a publikovaných v lednovém čísle časopisu Diabetes Care naznačují, že hořčík ve stravě snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Tyto poznatky podporují doporučení nutricionistů, týkající se zvyšování spotřeby potravin, které jsou významnými zdroji hořčíku, jako jsou kupříkladu cereálie, ořechy a zelená listová zelenina. V rozsáhlé studii bylo sledováno 85 060 žen a 42 867 mužů, v jejichž anamnéze nefiguroval diabetes, kardiovaskulární nemoci ani rakovina. Přívod hořčíku byl posuzován každé dva až čtyři roky pomocí ověřených dotazníků o frekvenci konzumace příslušné stravy. Po 18 letech sledování u žen, resp. po 12 letech u mužů byl diabetes 2. typu dokumentován u 4 085 žen, resp. 1 333 mužů. Po rozdělení participantů do skupin podle věku, BMI, fyzické aktivity, výskytu kouření a konzumace alkoholu v rodině a rodinné anamnézy diabetu, hypercholesterolemie a hypertenze bylo zjištěno, že relativní riziko diabetu 2. typu při porovnání nejvyššího přívodu hořčíku (377 mg/den u žen, resp. 458 mg/den u mužů) s nejnižším (217 mg/den u žen, resp. 268 mg/den u mužů) je u žen 0,66 a u mužů 0,67. Relativní riziko bylo značné i po dalším setřídění participantů podle dietních proměnných, včetně glykemického zatížení, polynenasycených tuků, trans tuků, cereální vlákniny a zpracovaného masa. V další studii bylo na základě dotazníků po dobu šesti let sledováno 39 345 žen ve věku nad 45 let, v jejichž anamnéze nebyly kardiovaskulární choroby, rakovina ani diabetes 2. typu. U vzorku 349 žen byla měřena hladina plazmového inzulinu na lačno a zjišťován její vztah k přívod hořčíku. Byla nalezena mírná inverzní závislost mezi přívodem hořčíku a rizikem vzniku diabetu 2. typu u žen středního věku. Tato inverzní závislost byla ale byla významná u žen s nadváhou (BMI nad 25 kg/m2). Výsledky studií potvrzují příznivé účinky modifikované stravy pro prevenci vzniku diabetu 2. typu, a to ve smyslu konzumace potravin bohatých na zelenou listovou zeleninu, ovoce, celozrnné ingredience a ořechy. Podrobnější informace na adrese
http://www.nutraingredients.com