Bezpečnost potravin

Holandský systém pro garanci kvality v krmivářském průmyslu

Vydáno: 29. 8. 2003
Autor:

V Holandsku mají jeden z nejpřísnějších  systémů pro garanci kvality v krmivářském průmysluGMP+ (Good Manufacturing Practice); jeho posláním je zaručit kvalitu produktů krmivářského průmyslu a cílem jeho aplikace je  produkce nezávadných  potravin.

Holandský systém GMP+ (Good Manufacturing Practice) pro zajištění kvality v odvětví výroby krmiv  patří ve světě k nejpřísnějším. Posláním systému je zajistit kvalitu produktů krmivářského průmyslu a cílem jeho aplikace je  produkce bezpečných potravin.
Systém byl vyvinut Asociací výrobců krmiv (Association of Feed Manufacturers), která sdružuje všechny články řetězce výroby krmiv. Asociace je oprávněná vydávat nařízení, která jsou závazná pro  všechny instituce v odvětví.
Předpisy GMP pro odvětví výroby krmiv  vznikly v roce 1992 za účelem zřetelného zvýšení garance za kvalitu ve všech článcích živočišné výroby.  Odvětví výroby drůbeže a prasat  v Holandsku vyvinula tzv. IKB směrnice (Integrale Keten Beheersing – integral control of the entire production chain) a na krmivářském průmyslu se požadovalo, aby garantoval nezávadnost výrobku aplikací systému kontroly výrobního procesu.
Na počátku aplikace systému byla pozornost zaměřená na monitorování známých rizikových faktorů. Až do poloviny roku 1999 bylo cílem předpisů GMP vyloučit již známá rizika spojená s aditivy a nežádoucími látkami, zaručit hygienu a především ochranu proti salmonelám. Platnost předpisů byla v roce 1996 rozšířena speciálně na krmiva s vysokým obsahem vlhkosti a byla vytvořena administrativní opatření pro specifická rizika.
Systém původně určený pro monitorování již známých rizik nebyl dostatečný pro prevenci nepředvídaných problémů a další opatření byla přijata až po jejich objevení.Během let byla přijata řada norem. Např. v roce 1999 byl systém, který se zpočátku týkal jen krmných směsí, premixů a základních surovin,  rozšířen o dozor nad silničním, vodním i leteckým transportem .  V roce 2001 byla podrobněji posuzovaná aditiva a výsledky mají být realizovány v normách od dubna 2004. V roce 2002 byla pozornost věnovaná výrobě, skladování a zkrmování krmiv pro prasata a výsledky mají být implementovány do standardů v roce 2005. Připravují se odpovídající standardy pro skot a drůbež.
Další rozšíření systému kvality souviselo s výskytem BSE, dioxinů v citrusových výliscích z Brazílie, aférou s dioxiny v krmných tucích v Belgii a výskytem MPA v krmivech pro zvířata.
V souvislosti s tím se ukázala nutnost zvýšit záruku kvality v odvětví výroby krmiv a v roce 1999 byl přijat další program pro zlepšení kvality. Základní body programu byly:
– aplikace HACCP do systému GMP a vytvoření systému GMP+, podle něhož se provádí  analýza  možných rizik předem a vytvářejí se  odpovídající administrativní opatření,
– zvýšení garance kvality nákupem základních surovin od oprávněných dodavatelů a možnost  dohledání původu tak, aby v případě incidentu byly příčiny  zjištěny co nejrychleji a škody byly omezeny,
– vytvoření systému časného varování (Early Warning Systém).
Monitorování a kontrola se zpřísnily přijetím nových kritérií hodnocení podniků a udělování certifikátů dodavatelům s platností od 1. července 2003.
Kraftfutter, 2003, č. 7-8, s. 220-224