Bezpečnost potravin

Hojivé účinky medu

Vydáno: 26. 11. 2002
Autor:

Přírodní med je vhodným prostředkem k ošetřování poranění infikovaných bakteriemi senzitivními nebo rezistentními k antibiotikům.

Med může být úspěšným prostředkem proti bakteriím rezistentním vůči antibiotikům, které často infikují nejrůznější poranění. K těmto závěrům, které byly publikovány v listopadovém čísle časopisu Journal of Applied Microbiology, dospěli pracovníci z univerzit ve Walesu a na Novém Zélandu. V rámci výzkumu byla zjišťována schopnost dvou druhů medu z Nového Zélandu, resp. umělého medu, inhibovat bakterie potenciálně způsobující infekci poranění. Bylo testováno 18 kmenů Staphylococcus aureus rezistentních vůči methicillinu (MRSA), sedm kmenů enterokoků senzitivních na vancomycin (VSE) a dvacet kmenů enterokoků rezistentních k vancomycinu (VRE). Minimální inhibiční koncentrace medu byla pro všechny testované kmeny u přírodního medu třikrát až desetkrát nižší než u medu umělého, což dokazuje, že k inhibici nedochází výhradně v důsledku osmolarity přítomných cukrů, ale že se účastní i některé složky přírodního medu. Mezi schopností inhibice bakterií senzitivních, resp. rezistentních k antibiotikům nebyly žádné podstatné rozdíly. Med je tudíž možno považovat za účinný prostředek k léčbě poranění kolonizovaných bakteriemi rezistentními k antibiotikům.
http://www.foodnavigator.com