Bezpečnost potravin

Hodnocení výživy v zemích EU

Vydáno: 10. 3. 2004
Autor:

Společné stanovisko zástupců úřadů pro bezpečnost potravin a institucí zabývajících se výživou v zemích EU a Norska z jednání uskutečněného v Paříži dne 13. ledna 2004.

Dne 13. ledna 2004 se konalo v Paříži setkání zástupců úřadů pro bezpečnost potravin a institucí zabývajících se výživou v zemích EU a v Norsku. Cílem tohoto setkání bylo posouzení výživy v zemích EU a v Norsku z hlediska všeobecného zdraví. Bylo konstatováno, že výživu je třeba považovat za důležitý faktor v procesu analýzy rizika z potravin.
S ohledem na stav výživy v zemích EU bylo vydáno stanovisko ke třem problematikám, jejichž řešení v rámci EU je naléhavé. Jde o:
– snížení příjmu soli,
– zvýšení příjmu kyseliny listové,
– snížení výskytu nadváhy a obezity, zejména u dětí.

Více informací k jednotlivým problematikám je k dispozici v Potravinářských aktualitách (registrovaný přístup).
Více informací k problematice výživy v zemích EU je k dispozici na internetových stránkách PK ČR (registrovaný přístup).