Bezpečnost potravin

Hodnocení vlastností pšeničného těsta analýzou NIR spekter mouky

Vydáno: 5. 12. 2008
Autor:

Posouzení možností NIR spektroskopie při predikci technologické kvality pšeničné mouky.

Blízká infračervená (NIR) spektroskopie zaujímá významné místo mezi používanými metodami pro stanovení chemických a fyzikálních vlastností potravin a potravinových produktů. Použití NIR je výhodné pro velké série měření, protože se jedná o rychlou techniku se schopností odhadnout velký počet parametrů z jednoho měření konkrétního vzorku. Další výhodou je, že pro analýzu stačí pouze malé množství vzorku. Jediná zkouška tak může stanovit nejvýznamnější složky mouky. Hodnocení vzorků mouk klasickými přímými metodami neposkytuje výsledky v dostatečně krátké době, což zdražuje nápravná opatření. NIR reflektance může poskytnout informace o chemických i fyzikálních charakteristikách vzorků mouky a má potenciál pro řízení kvality on-line.
 
NIR spektroskopie byla použita pro analýzu 281 vzorků pšeničných mouk: 201 odrůdových (vyrobených z odrůd potravinářské pšenice) a 80 komerčních (vyrobených z potravinářské pšenice přijímané do mlýna). Výsledky analýzy jsou k dispozici v příloze.