Bezpečnost potravin

Hodnocení podniků pro výrobu potravin živočišného původu v ČR

Vydáno: 29. 11. 2001
Autor:

SVS ČR, kontrola výrobních a zpracovatelských podniků, bezpečnost potravin

Státní veterinární správa provádí u potravin živočišného původu veterinární dozor v celém výrobním řetězci od jejich vzniku a zacházení s nimi, až po obchody, kde dochází k jejich úpravě. Přibližně v měsíčních intervalech aktualizuje postavení zpracovatelských a výrobních podniků z hlediska dodržování veterinárních podmínek pro bezpečnou, kvalitní a hygienickou výrobu. Snaha o co nejkvalitnější výrobu a co nejbezpečnější zpracovávání potravin se sleduje nejen v naší republice, ale ve všech členských zemích EU.
Státní veterinární správa ČR děli podniky podle jednotné metodiky z hlediska možnosti vývozu do EU a plnění nejpřísnějších kritérií do skupiny A, B a C (každá skupina má tři podskupiny).
Do poloviny roku 2001 neměly, podle ústředního ředitele SVS, v ČR existovat žádné podniky ve skupině C3 a do konce roku 2001 mají skončit všechny provozy zařazené do skupiny C2.
Cílem pasportizace – hodnocení zpracovatelských, zejména potravinářských podniků je, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a mohly konkurovat cizím výrobkům nejen v zemích Unie, ale i cizím výrobkům na našem domácím trhu. Naději na existenci i po vstupu do EU mají provozy zařazené do skupin A a B, mezi kterými je rozdíl v tom, zda exportují do EU nebo jiných zemí.
SVS ČR, 27.11.01 (Sch)