Bezpečnost potravin

Hodnocení nanomateriálů jako složek nového typu

Vydáno: 17. 6. 2006
Autor:

FSA vyzývá k zaměření výzkumu a legislativy na výzkum možných rizik z nanomateriálů a nanotechnologií. Zatím jsou znalosti nedostatečné a v legislativě jsou mezery.

Nanomateriály, které jsou nově navrhované k použití do potravin (celosvětově se vývoji takových materiálů věnuje více než 400 firem), budou muset být posuzovány podle nařízení ES o potravinách nového typu (Novel Food Regulation 258/97). Toto však  bezpodmínečně neplatí pro aditiva, která jsou již  tradičně používána, a která mohou v budoucnu sestávat z nano-částic. Podle zprávy zpracované FSA (Úřad pro bezpečnost potravin Spojeného království) dosavadní legislativa týkající se aditiv nelimituje velikost částic, s výjimkou dvou případů. Jedním je mikrokrystalická celulóza, a to kvůli nejistotě ohledně bezpečnosti částic o velikosti pod 5 μm,  druhým je karagenan kvůli možné toxicitě související s malou velikostí částic. Evropská komise zatím nemá plán, jak tuto legislativní mezeru zaplnit, avšak lze poměrně rychle přijmout případná opatření prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, pokud to EFSA doporučí. Úřad FSA předložil výzvu, aby se výzkum zaměřil na bezpečnost použití nanotechnologií u aditiv.

Obdobně nejsou nanotechnologie postiženy ani legislativou týkající se materiálů přicházejících do styku s potravinami. Možným řešením by bylo, aby nařízení ES 1935/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami bylo doplněno v tom smyslu, že u všech nano-složek musí být provedeno hodnocení rizika. Pozornost by se měla věnovat především migraci látek do potravin. Podle Výboru pro toxikologii (COT) je zatím k dispozici málo toxikologických informací o nanomateriálech. Akční plán má Komise s členskými státy projednat koncem června (2006). Nanomateriály by měly být dostatečně prozkoumány i z hlediska biodegratovatelnosti.

Agentura Agra Informa organizuje v rámci 15. výroční konference EU Food Law (27. – 29. 6. 2006) v Bruselu i jednodenní seminář o nanotechnologiích 27. 6. 2006 (další informace: www.agra-net.com/FL06 ,

e-mail: diane.hornby@informa.com ).

Program konference zde.

Program semináře o nanotechnologiích zde.

 

EU Food Law, 2006, č. 257, s. 1