Bezpečnost potravin

Hodnocení nadváhy a obezity dětí

Vydáno: 25. 2. 2007
Autor: pospisilova

Výsledkem rakouské studie je určení BMI pro děti ve věku 3 – 15 let a stanovení výskytu obezity. Hodnoty jsou porovnány s německými a mezinárodními.

Výskyt nadváhy a obezity je pozorován celosvětově, k číselnému vyhodnocení u dětí se však používají různé referenční hodnoty. Proto se často porovnávají neporovnatelná čísla. Mezinárodně doporučované standardy – IOTF (International Obesity Task Force) jsou sice z mnoha stran kritizovány, ale pro porovnání stavu v různých zemích je jejich použití často nevyhnutelné.
Poznámka
Problémem hodnocení je, že pokud se pro různé skupiny dětí vychází z hodnot BMI (kg/m2) stanovených na skupině s vysokým výskytem sledovaného jevu (nadváhy a obezity) získávají se zkreslené výsledky – referenční hodnoty BMI odpovídající určitému percentilu* jsou vyšší. (*Percentil vyjadřuje relativní umístění vzhledem k ostatním, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než určitý jednotlivec.) Rovněž záleží na tom, jaký percentil byl pro stanovení referenčních hodnot zvolen. V ČR a SRN se za hranici nadváhy považuje BMI odpovídající 90. percentilu, za hranici obezity 97. percentilu z hodnot BMI zjištěných v dané zemi.
V rámci studie prováděné v Rakousku byly zjišťovány hodnoty BMI v určitém věku u dětí od 3 do 15 let a podle zpracovaných percentilových grafů byl vyhodnocen podíl dětí s nadváhou či obezitou, přičemž za hranici nadváhy byla brána hodnota BMI odpovídající 85. percentilu (v případě dospělých tomu odpovídá hodnota BMI = 25), za hranici obezity hodnota BMI odpovídající 97. percentilu (v případě dospělých tomu odpovídá hodnota BMI = 30). 85. resp. 97. percentilu odpovídá u šestiletých BMI = 17,6 resp. 19,1, u 10letých BMI = 19,6 resp. 22,3, u 15letých BMI = 23,5 resp.26,2.
 
Příklady tří typů referenčních hodnot BMI v příslušném věku
Věk
Nadváha
Obezita
 
Referenč. hodn. Rakousko 85. percentil
Referenč. hodn. Německo 90. percentil
OITF
– ekvivalent BMI 25 u dospělých
Referenč. hodn. Rakousko 97. percentil
Referenč. hodn. Německo 97. percentil
OITF
– ekvivalent BMI 30 u dospělých
6
17,6
17,99
17,34
19,1
19,67
19,65
9
18,7
20,04
19,07
21,1
22,54
22,81
12
21,6
22,48
21,68
24,5
25,47
26,67
15
23,5
24,59
23,94
26,2
27,45
29,11
 
Výskyt nadváhy u dětí tří- až šestiletých se pohybuje mezi 10 – 14,1 %, u šesti- až 15letých mezi 7,1 – 13,1 %. Výskyt obezity byl u mladších dětí mezi 4,1 a 4,8 %, u starších dětí mezi 1,4 a 7,4 %. Rozdíly mezi chlapci a dívkami byly zjištěny jen v případě výskytu obezity u skupiny 11-15 let (více obézních chlapců).
 
Výskyt nadváhy a obezity u starších dětí – hodnoty získané podle BMI daného různými metodikami
Věk
Výskyt nadváhy
Výskyt obezity
 
85. percentil
Referenč. hodn. Rakousko
 ≥ 90.percentil
Referenč. hodn. Německo
OITF
– ekvivalent BMI 25 u dospělých
≥ 97. percentil
≥ 97. percentil
OITF
– ekvivalent BMI 30 u dospělých
6 – 10
10,2
8,7
13,1
7,4
4,9
4,0
11 – 15
8,2
7,1
11,1
4,0
2,4
1,4
 
Další informace: