Bezpečnost potravin

Hodnocení masa brojlerů z volného organického chovu

Vydáno: 21. 5. 2005
Autor:

Řezy prsní svaloviny od brojlerů z volného organického chovu mají vyšší hodnotu pH, tmavší barvu a vyšší hladinu bakteriální kontaminace. U tohoto masa dochází k dřívějšímu kažení při skladování v chlazeném stavu.

Studie provedená na univerzitě v Texasu a ve Virginii hodnotila kvalitu masa brojlerů z organického volného chovu. Autoři dokumentují vyšší hodnotu pH a tmavší barvu prsní svaloviny od brojlerů z organického volného chovu než od brojlerů z komerčních chovů. Řezy ze svaloviny  volně chovaných kuřat  vykazují významně vyšší hladinu bakteriální kontaminace jak aerobními organizmy, tak koliformními bakteriemi. U masa brojlerů z volného organického chovu dochází k dřívějšímu kažení v chlazeném stavu.
Konzumenti při testování nezjistili rozdíly v  kvalitě masa (šťavnatost, křehkost a vůni) brojlerů z volného a komerčního chovu. Kvalitu stehenní svaloviny (křehkost a vůni) hodnotili konzumenti  u brojlerů z obou chovů podobně.
Odborníci však uvádějí celkově lepší  přijatelnost řezů z prsní svaloviny komerčně chovaných brojlerů než  brojlerů z organického volného chovu.

Wrld Poult., 21, 2005, č. 3, s. 6