Bezpečnost potravin

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování cross compliance

Vydáno: 11. 6. 2007
Autor: pospisilova

Metodická pomůcka, určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství.

       Metodická pomůcka, která se Vám dostává do rukou je určena pro právnické a fyzické  osoby podnikající v zemědělství. Cílem pomůcky je seznámit zemědělce  s 19-ti evropskými normami a dotčenou českou legislativou v oblasti ochrany  životního prostředí, zajištění nezávadnosti potravin, správného zacházení se zvířaty  a rostlinolékařství. Tyto zákonné požadavky dané 19-ti evropskými normami  a českou legislativou budou muset v budoucnu (rok 2009) zemědělští podnikatelé dodržovat a řídit se jimi tak, aby se vyvarovali snížení zemědělských dotací,  popřípadě vyloučení ze systému poskytování těchto dotací.

·        Jednotlivé listy v metodické pomůcce slouží k samokontrole podniku při porovnávání  znění platných zákonných požadavků na hospodaření  a  zjištěného reálného stavu při  jejich  dodržování v zemědělském podniku.

·        Výsledek samokontroly může sloužit jako podklad pro případnou realizaci přijatých opatření v podniku  s cílem naplnit  požadované zákonné požadavky na hospodaření v zemědělském podniku.

·        Soubor listů v metodické pomůcce nepředstavuje úplnou  náplň kontroly jednotlivých dozorových státních orgánů.

·        Soubor listů neobsahuje úplné  § znění legislativních norem, ale pouze jejich vybrané části, které se týkají dané problematiky. Nelze se na ně proto odkazovat při odvolacích jednáních při snížení dotací, rovněž  tak  při soudních sporech.

·        Tučně vytištěné texty v jednotlivých listech s poznámkou CC se vztahují na problematiku obsaženou přímo v 19-ti směrnicích a nařízeních  EU. Ostatní texty  v listech odpovídají české legislativě.                                      

·        Tato metodická pomůcka bude podléhat  pravidelné aktualizaci dle platných změn v dotčené evropské a české  legislativě.  

 

AUTOŘI:

Kontrolní listy připravil kolektiv metodiků –   ÚZPI

ZDROJ:

19 evropských norem a související česká legislativa

VYDAL:

Ústav zemědělských a potravinářských informaci

Slezská 7  

120 56   PRAHA 2- Vinohrady

        Email: kcp@uzpi.cz
      ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  České republiky

OPONENTI:

Státní veterinární správa  Praha

Česká plemenářská inspekce

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Státní rostlinolékařská správa

Text příručky platný ke dni 1. 11. 2007