Bezpečnost potravin

Hodnocení bezpečnosti mikroorganismů používaných při výrobě potravin a krmiv

Vydáno: 29. 5. 2003
Autor:

Pracovní skupina složená ze členů Vědeckého výboru pro výživu zvířat, Vědeckého výboru pro potraviny a Vědeckého výboru pro rostliny Evropské komise vypracovala dokument, k jehož pracovní verzi se mohou příslušné subjekty v průběhu měsíce června 2003 vyjadřovat.

Evropská komise (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele) uveřejnila pracovní verzi dokumentu “Obecný přístup k hodnocení bezpečnosti mikroorganismů používaných v potravinách a krmivech a při výrobě potravin a krmiv”. K uvedenému dokumentu je možné podávat do 20. června 2003 připomínky, a to prostřednictvím připomínkového řízení CIAA, které zajišťuje Potravinářská komora ČR jakožto člen CIAA (přístup pouze členům PK ČR).
www.ciaa.be

Pozn.: Více informací o důvodech, které vedly k vypracování tohoto dokumentu, jsou uvedeny v Potravinářských aktualitách.