Bezpečnost potravin

Hodnocení bezpečnosti karamelů (potravinářských barviv)

Vydáno: 10. 3. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 8.3. 2011.

Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidávané k potravinám Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (ANS EFSA) vyhodnotil bezpečnost skupiny karamelů (barviv schválených pro používání v potravinách v Evropské unii). Jedná se o karamel E150a, kaustický sulfitový karamel E150b, amoniakový karamel E150c a amoniak – sulfitový karamel E150d.

Panel ANS stanovil hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI) pro tato barviva a doporučil, aby jejich hladiny byly tak nízké, jak jen to je technologicky možné. Na základě všech dostupných údajů, dospěl vědecký panel k závěru, že tato karamelová barviva nejsou ani genotoxická, ani karcinogenní, a že neexistuje žádný důkaz, že mají nějaké negativní účinky na lidskou reprodukci nebo na rozvoj dítěte.

Barviva potravinám barvu udělují nebo obnovují, jsou přírodní (např. karoten nebo karamel) a syntetická. Některá jsou rozpustná ve vodě a účinkují po rozpuštění. Aby se zajistila bezpečnost určitých typů potravin, používají se při výrobě vysoké teploty, často i po dlouhou dobu. Některá barviva takovéto podmínky opracování nevydrží. Barva se velmi rychle ztrácí a někdy i nejmírnější forma tepelného opracování vede k destrukci barviva ve velmi krátkém čase. Pro různé typy potravin jsou proto potřebné specifické typy barviv.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil opětovné posuzování bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) všech přídatných látek v roce 2010, přičemž mezi prvními posuzovanými látkami jsou potravinářská barviva.

Podrobnější informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ans110308.htm

Zdroj:  EFSA