Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 51. týden 2004

Vydáno: 10. 1. 2005
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 51. týdnu 2004: 13.12.–19. 12. 2004 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

13.12.2004

Slovensko

Aflatoxiny ve sladké mleté paprice

Maďarsko

13.12.2004

Švédsko

Campylobacter v rukolovém salátu

Itálie

13.12.2004

Itálie

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Přes V. Británii

13.12.2004

Itálie

Dioxiny a PCB v jednosložkovém krmivu

Španělsko

15.12.2004

Německo

Vysoký obsah jódu v řasách

Japonsko přes Nizozemí

15.12.2004

Itálie

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Přes Francii

15.12.2004

Itálie

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Přes V. Británii

15.12.2004

V. Británie

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji “zomi” (aromatizovaný palmový olej)

Ghana

15.12.2004

Itálie

Barvivo Sudan 4 v rostlinném oleji

Přes Francii

125.12.2004

Švédsko

Salmonella ve zmrazených kuřatech

Polsko

15.12.2004

Německo

Jód v sušených řasách

Korejská republika

16.12.2004

Litva

Nadměrný počet Escherichia coli ve zmrazeném vepřovém jazyku

Španělsko přes Německo

16.12.2004

Litva

Nadměrný počet koliformních mikroorganismů v sušených koruškách (smelt)

Lotyšsko

17.12.2004

Itálie

Nadměrný počet siřičitanů v tepelně upravených chlazených garnátech

Francie

17.12.2004

Německo

Barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Ghana přes Belgii

17.12.2004

Itálie

Listeria monocytogenes v sýru

Itálie

17.12.2004

Itálie

Siřičitany ve zmrazených norských humrech (Nephrops norvegicus)

V. Británie

Ad 2) Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 43520 bytů]

Příloha : RASFF_51 [pdf ; 256758 bytů]