Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 46. týden 2010

Vydáno: 22. 11. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 46. týdnu 2010: 15.11.–21.11. 2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

19/11/2010

Itálie

Listeria monocytogenes (1000 CFU/g ) ve vakuově baleném neuzeném lososovi

Španělsko

19/11/2010

Slovinsko

Příliš vysoký obsah kumarinu (130 mg/kg – ppm) v organickém müsli s jablky a skořicí

Nizozemsko

19/11/2010

Itálie

Rtuť (1.63 mg/kg – ppm) v mražených řízcích ze žraloka (Prionace glauca)

Španělsko

19/11/2010

Slovensko

Nedeklarovaný gluten (> 80 mg/kg – ppm) v želatinových cukrovinkách

Polsko

18/11/2010

Belgie

Arzen (46 mg/kg – ppm) v prášku z chaluhy bublinaté (Fucus vesiculosus)

Francie

15/11/2010

Spojené království

Migrace primárních aromatických aminů (anilin: 19 μg/kg – ppb) ze soupravy teflonové obracečky a kleštiček

Čína

15/11/2010

Dánsko

Potravou přenášená nákaza (Norovirus) způsobená mraženými malinami

Srbsko

15/11/2010

Česká republika

Benzo(a)pyren (13.62 μg/kg – ppb) v uzených šprotech v oleji

Lotyšsko

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.