Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 41. týden 2009

Vydáno: 12. 10. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 41. týdnu 2009: 5.–11.10.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
08/10/2009
Rakousko
Migrace formaldehydu (665,0; 585,2 mg/kg) z melaminového hrnečku
Čína, přes Německo
06/10/2009
Itálie
Listeria monocytogenes (<40 KTJ/g) v telecím v tuňákové omáčce
Itálie
05/10/2009
Francie
Dioxiny (21,8 pg WHO TEQ/g) a polychlorované bifenyly typu dioxinů (celkem s dioxiny: 33,7 pg WHO TEQ/g) ve zdroji síry (aditivum do krmiv)
Polsko
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.