Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 3. týden 2008

Vydáno: 25. 1. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 3. týdnu 2008: 14.–20. 1. 2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací. V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace). Modrý text se týká krmiv.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
14/01/2008
Polsko
Zpracovaná živočišná bílkovina (svalová vlákna a kousky kostí suchozemských živočichů) v sušené vepřové krvi
Itálie
15/01/2008
Francie
Salmonella spp. ve zmrazené směsi mořských plodů
Nizozemí
15/01/2008
Německo
Migrace kadmia (2,0 mg/sklenička) a olova (32,8 mg/sklenička) ze zdobených skleniček na pití
Nizozemí
16/01/2008
Dánsko
Bramborové výrobky kontaminované alifatickými uhlovodíky
Dánsko
18/01/2008
Dánsko
Hotové pokrmy kontaminované alifatickými uhlovodíky (podezření)
Dánsko
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/03.