Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 27. týden 2006

Vydáno: 21. 8. 2006
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 27. týdnu 2006: 3.– 9. 7. 2006 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

3.7.2006

Slovinsko

Atropin a scopolamin v mouce z vojtěšky

Česká republika

4.7.2006

Česko