Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 24. týden 2006

Vydáno: 30. 6. 2006
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 24. týdnu 2006: 12.– 18. 6. 2006 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

12.6.2006

Maďarsko

Nepovolená látka streptomycin v medu

Rumunsko

12.6.2006

V. Británie

Nedeklarovan&