Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 22. týden 2006

Vydáno: 26. 6. 2006
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 22. týdnu 2006: 29.5.– 4. 6. 2006 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.
2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.
 
Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
29.5.2006
Česko
Migrace 4,4’-diaminodifenylmetan z mylonového kuchyňského náčiní
Tchaj-wan přes Německo
29.5.2006
Česko
Migrace chromu, olova a anilinu z nylonového kuchyňského náčiní
Čína přes Rakousko
29.5.2006
Polsko
Fragmenty kostí suchozemských zvířat v rybí moučce