Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2005

Vydáno: 6. 5. 2005
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 17. týdnu 2005: 18. 4.–24. 4. 2005 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

18.4.2005

Kypr

Nadměrný obsah siřičitanů v sušených rozinkách

Řecko

18.4.2005

německo

Polycyklické aromatické uhlovodíky a penzo(a)pyren v oleji z lničky seté (Camelina sativa)

Ruská fererace

19.4.2005

Slovensko

Nadměrný obsah barviva azorubin (E 122) v nealkoholickém nápoji vyrobeném z černého rybízu

Česko

19.4.2005

Litva

Salmonella skupiny C1 ve zmrazených krůtím mase

Francie

19.4.2005

Itálie

Parazité – Anisakis v mořském ďasu (Lophius piscatorius)

Nizozemí

19.4.2005

Itálie

Ošetření zmrazeného tuňáka (Thunnus albacares) oxidem uhelnatým

Indonésie přes Nizozemí

20.4.2005

Německo

Salmonella bareilly v sezamovém semínku

Indie

20.4.2005

Itálie

Nepovolené barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Ghana přes Francii

20.4.2005

Řecko

Migrace di(2-ethlyhexyl)adipatu (DEHA) z PVC fólie

Francie

21.4.2005

Německo

Nepovolené barvivo Sudan 4 v palmovém oleji

Ghana přes Nizozemí

21.4.2005

Norsko

Salmonella Dublin telecí svíčkové

Nizozemí

21.4.2005

Španělsko

DSP (toxin způsobující průjmovitou otravu) u slávek

Španělsko

22.4.2005

V. Británie

Nepovolené barvivo Para Red ve směsi koření

Španělsko

22.4.2005

Itálie

Rtuť ve zmrazeném modrém žraloku (Prionace glauca)                            

Španělsko

22.4.2005

Norsko

Salmonella typhimurium v uzeninách

Španělsko

22.4.2005

Itálie

Nadměrný obsah rtuti v mečounovi a ostrounovi (Squalus)

Španělsko

22.4.2005

Německo

Neuvedené ozáření a ozáření v neschváleném zařízení mletého chilli

Indie přes Chorvatsko

Ad 2)  Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 46080 bytů]

Příloha : RASFF week_17_2005 [pdf ; 255702 bytů]