Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2008

Vydáno: 1. 4. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 13. týdnu 2008: 24.–30.3.2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací.  V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele, a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace).
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
25/03/2008
Belgie
Kadmium (0,26; 0,27 mg/kg) v chlazeném, vykostěném koňském a oslím mase
Mexiko
25/03/2008
Španělsko
Aflatoxiny (B1=67,67; celkové=74,65 µg/kg) v pistáciích
Velká Británie
25/03/2008
Německo
Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinů (62; 163 pg WHO TEQ/g) v konzervě tresčích jater ve vlastním oleji a šťávě
Polsko
25/03/2008
Itálie
Rtuť (1,16 mg/kg) ve zmrazených filetách z mečouna
Španělsko
26/03/2008
Lucembursko
Aflatoxiny v pražených a solených pistáciích
Lucembursko
26/03/2008
Finsko
Aflatoxiny (B1=7,8; celkové=8,6 µg/kg) v pražených a solených pistáciích
Irán
27/03/2008
Německo
Listeria monocytogenes (4700 KTJ/g) v ovčím sýru ricotta
Itálie
27/03/2008
Nizozemí
Salmonella (podezření) v ovocném salátu s ananasovým melounem
Honduras
27/03/2008
Itálie
Olovo (0,28 mg/kg) v syrovém chlazeném vepřovém mase
Belgie
28/03/2008
Německo
Neautorizovaná geneticky modifikovaná (LL – 601) dlouhozrnná rýže parboiled
Itálie, surovina neznámého původu
28/03/2008
Dánsko
Salmonella Newport (ve 3 vzorcích z 5) v marinovaných filetách z krůtích prsou
Německo
28/03/2008
Finsko
Ochratoxin A (9,7; 14; 25 µg/kg) v žitu
Litva
28/03/2008
Lotyšsko
Imazalil (0,09 mg/kg) v čerstvém hroznovém vínu
Argentina přes Španělsko
28/03/2008
Belgie
Tilmicosin (>400 µg/kg) neschválen v sušených vejcích
Argentina
28/03/2008
Itálie
Nadměrný počet Escherichia coli (330 MPN/100 g) v živých škeblích (Chamelea gallina)
Neuvedeno
28/03/2008
Německo
Listeria monocytogenes (3,6*103 KTJ/g) ve vakuově balených uzených filetách ze pstruha
Turecko, přes Nizozemí
28/03/2008
Itálie
Salmonella v mase kababu
Německo
28/03/2008
V. Británie
Kousky skla v biočokoládovém nápoji
Velká Británie
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/13.