Bezpečnost potravin

HighTechEurope: výzkumný projekt EU

Vydáno: 7. 1. 2010
Autor:

První evropská síť excelence pro výrobu potravin.

HighTechEurope je výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 7. rámcového programu V&V v EU. Do projektu je zapojeno 22 partnerů z 10 zemí včetně Austrálie. Projekt byl zahájen v srpnu 2009 a potrvá čtyři roky.

Prezentace projektu.

 
Projekt se bude zaměřovat na hledání nových strategií výroby potravin při využití:
– biotechnologie,
– nanotechnologie,
– informační a komunikační technologie.

Jedním z cílů projektu je zřízení Evropského institutu pro výrobu potravin (European Institute for Food Processing, EU-IFP). Každé dva roky se bude udělovat ocenění za implementaci inovací ze základního výzkumu do výroby potravin.
 
Aktuální informace z řešení projektu budou uveřejňovány na internetové adrese www.hightecheurope.eu.
 
 
Pozn.: Do projektu je zapojen Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP).