Bezpečnost potravin

Hepatotoxické mikrocystiny v doplňcích stravy na bázi modrozelené řasy Spirulina

Vydáno: 19. 11. 2008
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková

U 34 komerčních výrobků z celkových 36 analyzovaných vzorků (94 %) byla zjištěna přítomnost mikrocystinů.

Spirulina, modro-zelená mikrořasa se používá ve velkém od 90. let minulého století v potravinách podporujících zdraví (health food). Mezi výhody uvedené řasy patří: rychlý růst, není toxická, má schopnost se přizpůsobit (asimilovatelnost, 85–95 %), vysoký obsah bílkovin (60–70 %), vyvážené složení aminokyselin, vysoký obsah vitaminů a řady dalších biologicky aktivních látek. Experti WHO hodnotí kyanobakterii Spirulina z hlediska vlivů na zdraví člověka velmi pozitivně.
Prostředí kultivace kyanobakterie Spirulina jsou však vhodná také pro růst některých toxických druhů kyanobakterií, např. Anabaena, Microcystis, Oscillatoria a Nostoc. Uvedené kyanobakterie produkují mikrocystiny (MC) – skupinu monocyklických heptapeptidů, které mají více než 60 různých strukturálních podob lišících se ve dvou L-aminokyselinách a stupni metylace.
Mikrocystiny se nazývají podle svých proměnných L-aminokyselin, např. MC–RR obsahuje dvě molekuly argininu (R), MC–YR obsahuje tyrózu (Y) a arginin (R), MC–LR obsahuje leucin (L) a arginin (R).
Mikrocystiny mají řadu negativních účinků. Způsobují hlavně morfologické a funkční změny u hepatocytů, inhibují aktivitu proteinfosfatáz, což vede k buněčné proliferaci a rakovině nebo k apoptóze a úmrtí buněk.
Vzhledem k tomu, že stále více lidí na světě konzumuje doplňky stravy na bázi kyanobakterie Spirulina, je třeba věnovat zvýšenou pozornost přítomnosti mikrocystinů v těchto produktech. Vědci v Číně vyvinuli postup separace mikrocystinů ze vzorků kyanobakterie Spirulina a jejich následné analýzy plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). Vypracované postupy byly použity k prověření 36 komerčních doplňků stravy na bázi kyanobakterie Spirulina získaných v čínské tržní síti.
 
Výsledek kontroly doplňků stravy:
Celkem 34 vzorků (94 %) obsahovalo mikrocystiny v množství 2–163 ng/g (průměr = 14 ± 27 ng/g). Nalezené hodnoty byly významně nižší než hodnoty dříve uváděné pro obsah mikrocystinů ve výrobcích na bázi modrozelené řasy. Hlavním mikrocystinem byl MC–RR (94,4 % vzorků), následoval MC–LR (30,6 %) a MC–YR (27,8 %).

Na základě tohoto výsledku došli čínští vědci k závěru, že by se potenciální zdravotní riziko z chronické expozice mikrocystinům obsaženým v doplňcích stravy nemělo ignorovat a to ani tehdy, je-li koncentrace toxinů nízká.

Vypracovaná metoda k detekci mikrocystinů přítomných v komerčních doplňcích stravy na bázi kyanobakterie Spirulina byla publikována v časopise Food Additives and Contaminants (viz zdroj).
 
Zdroj: Food Additives and Contaminants 25, 2008, č. 7, s. 885–894