Bezpečnost potravin

Greenpeace vyzývá Spolanu k odškodnění lidí ohrožených toxickým znečištěním

Vydáno: 4. 7. 2003
Autor:

Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí. Urychleně odškodnit lidi žijící v kontaminovaném okolí podniku. Analýza vzorků ryb, vajec a masa prokázala tytéž toxické látky, které se nacházejí v kontaminovaném areálu Spolany. Lidské zdraví.

Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí. Organizace Greenpeace dnes vyzvala předsedu představenstva Spolany ing. Pavla Švarce, aby urychleně odškodnil lidi žijící v kontaminovaném okolí podniku. Analýza vzorků ryb, vajec a masa z obcí Libiše a Mlékojedy, které provedla Státní veterinární správa (SVS) a již dříve Greenpeace, prokázala tytéž toxické látky, které se nacházejí v kontaminovaném areálu Spolany.

Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí.

Organizace Greenpeace dnes vyzvala předsedu představenstva Spolany ing. Pavla Švarce, aby urychleně odškodnil lidi žijící v kontaminovaném okolí podniku. Analýza vzorků ryb, vajec a masa z obcí Libiše a Mlékojedy, které provedla Státní veterinární správa (SVS) a již dříve Greenpeace, prokázala tytéž toxické látky, které se nacházejí v kontaminovaném areálu Spolany.

„Státní orgány s více než půlročním zpožděním potvrdily předchozí rozbory Greenpeace a prokázaly v rybách a vejcích právě ty nebezpečné chemické látky, kterými je Spolana velmi silně zamořena,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace a dodal: „Veterináři zjistili, že ve všech vzorcích byly překročeny platné limity pro toxické látky. Všechny kontrolované ryby a vejce byly prohlášeny za nepoživatelné (1).

Zemina ve Spolaně obsahuje až 100 000x více rtuti než je běžné v neznečištěných oblastech a zamoření podzemní vody Spolany hexachlorbenzenem (HCB) přesahuje normu 280x (2, 3). I dioxiny a polychlyrované bifenyly (PCB) byly ve Spolaně naměřeny v koncentracích mnohonásobně překračující hodnoty považované za normální (4).

„Po loňské povodni vedení Spolany slibovalo změnu přístupu, avšak do dnešního dne se nevypořádalo s poškozenými z předchozích úniků toxických látek. Nyní navíc popírá odpovědnost za kontaminaci okolí, ačkoliv rozbory potravin prokázaly přítomnost těch znečišťujících látek, kterými je Spolana zamořena,“ prohlásil Šuta. „Nezodpovědné chování Spolany se v loňském roce dokonce projednávalo na globálním summitu o životním prostředí v Johannesburgu.“

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky jedovatých látek a o bezpečné vyčištění kontaminovaných pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců tun chemických látek do Labe. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí odvolala. Předseda představenstva Spolany ing. Pavel Švarc se stal vítězem ankety Ropák roku 2002 za chování vážně poškozující životní prostředí.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro oblast toxických látek, mobil: 603 443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR, mobil: 602 775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Internet : http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:

(1) Dopis ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, MVDr. Holejšovského ze dne 12.6.2003
Více tisková zpráva „Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny“ z 19. listopadu 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

(2) Příčinou zamoření Spolany rtutí je minulá i současná elektrolytická výroba jedovatého chlóru. Expertní studie zpracovaná pro Spolanu uvádí kontaminaci více 250 tunami rtuti, která představuje vážné ohrožení ekosystému Labe a lidského zdraví. Rtuť kontaminovala několik výrobních objektů a tisíce kubíků zeminy na břehu Labe. Greenpeace prokázalo ve vzorcích zeminy ze Spolany až 37 g rtuti/kg zeminy. Opakovaně byly znamenány koncentrace mezi 1,5 až 3,6 g/kg. Zdroj: Ecochem a.s., Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1163, Protokol o zkoušce č. 6294/1/2002
Více tisková zpráva „Greenpeace prokázalo obrovské zamoření Spolany rtutí“ ze dne 16. července 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020716.htm

(3) Hexachlorbenzenem (HCB) jsou ve Spolaně zamořeny objekty, půda i podzemní voda, ve které např. bylo naměřeno 14,3 μg/l, ačkoli podle vyhlášky 82/1999 Sb, je přípustné znečištění vod do 0,05 μg/l. Zdroj: AQUATEST: Aquatest: Spolana a.s. Neratovice – Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny – Analýza rizika – závěrečná zpráva, leden 2001

(4) V sedimentech ve Spolaně byly prokázány vysoké koncetrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů překračující mnohonásobně tzv. pozaďové hodnoty . Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, TOCOEN Report, Brno

=====================================================
Ing. Pavel Švarc, předseda představenstva
Spolana a.s.
ul. Práce 657, 277 11 Neratovice
—————————————————
faxem, doporučeně

V Praze, 30. června 2003

Vážený pane Švarci,

po loňských povodních jste opakovaně veřejně sliboval změnu přístupu podniku vůči lidem žijícím v kontaminovaném okolí, kteří utrpěli škodu na zdraví či majetku v důsledku provozu Spolany.

Dodnes bohužel nebyly odškodněni ani všichni postižení z úniků toxických látek v předchozích letech, natož chemických havárií během povodní 2003. Navíc se Spolana pokouší zbavit zodpovědnosti za kontaminaci okolí včetně potravin, ačkoli zde byly prokázány ty toxické látky, kterými je kontaminován i areál Spolany.

Vyzýváme Vás proto veřejně, abyste dostál svým dřívějším slibům, abyste jménem firmy převzal odpovědnost za způsobené škody a abyste vzhledem ke své funkci osobně zajistil rychlé a řádné odškodnění všech poškozených provozem Spolany v uplynulých letech.

S pozdravem
za Greenpeace ČR

ing .Jan Haverkamp
ředitel kampaní

P. S. Považujte laskavě tento dopis za otevřený.

http://www.ekolist.cz
EkoList, 2. 7. 2003