Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Zpřesnění metodiky ověřování souladu studií předložených v rámci žádosti o posouzení regulovaného produktu s GLP

Vydáno: 27. 9. 2022
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/FDP/2022/02. Termín pro podání nabídek: 12. října 2022

Cílem tohoto grantu je identifikovat partnerskou organizaci/organizace podle čl. 36, která/které může/mohou podpořit EFSA při dalším zdokonalování metodiky pro ověřování souladu studií správné laboratorní praxe (GLP) předložených v rámci žádosti o posouzení regulovaného produktu s ohledem na níže uvedené normy:
– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o registraci klinických studií a o jejich provádění;
– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe;
– nejnovější znění Zásad OECD pro správnou laboratorní praxi.

Termín pro podání nabídek: 12. října 2022

Veškeré informace naleznete na webu EFSA.

Příslušné organizace přispějí k rozvoji programu kvality GLP úřadu EFSA a posílí kontrolu souladu studií předkládaných úřadu EFSA v různých regulačních oblastech. Příslušné organizace budou s EFSA sdílet své znalosti v oblasti ověřování kvality standardů pro studie pro různé odvětvové právní předpisy a využijí metodiku vyvinutou v rámci tohoto grantu. Kromě toho mohou příslušné organizace spolupracovat s členskými státy/pověřenými organizacemi orgány (např. orgány pro monitorování GLP) při plnění jejich úkolů.

Zdroj: EFSA