Bezpečnost potravin

GM sója: veřejná diskuse ke stanovisku EFSA

Vydáno: 14. 7. 2008
Autor:

EFSA zahájil dne 11.7.2008 veřejnou diskusi ke GM sóji MON89788, která potrvá jeden měsíc.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 11.7.2008 své stanovisko ke geneticky modifikované (GM) sóji MON89788 v potravinách a krmivech (viz příloha 1). Ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech může veřejnost během jednoho měsíce podávat připomínky k tomuto stanovisku. Stanovisko se týká uvedení na trh potravin, krmiv a jiných výrobků obsahujících GM sóju MON89788 nebo potravin a krmiv vyrobených z této sóji (např. mouka, koláč po vylisovaném oleji a olej).

 

Příloha 1: Stanovisko EFSA ke GM sóji

Příloha 2: Formulář pro podávání připomínek ke GM sóji

 

EFSA