Bezpečnost potravin

GM řepka olejná T45

Vydáno: 10. 3. 2008
Autor:

Evropská komise zahájila veřejnou diskusi k umístění GM řepky olejné na evropský trh.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal podle článku 6, 8, 18 a 20 nařízení (ES) č. 1829/2003 dne 5. března 2008 stanovisko k umístění GM řepky olejné T45 na evropský trh. Řepka olejná T45 je tolerantní vůči herbicidu (amonné soli glufosinátu).
Žadatel (Bayer CropScience) podal žádost kompetentnímu orgánu ve Velké Británii, který ji po úvodním posouzení předal EFSA. Po vypracování stanoviska EFSA zahájila Evropská komise – DG Sanco veřejnou diskusi k tomuto tématu.
Je k dispozici veškerá dokumentace týkající se umístění řepky T45 na trh, včetně výrobků z ní vyrobených (např. šrotu, oleje). Připomínky je zapotřebí zasílat na předepsaném formuláři a to do 30 dnů od zahájení diskuse. 

Evropská komise