Bezpečnost potravin

GM-pšenice s nižším glykemickým indexem

Vydáno: 6. 10. 2008
Autor:

Pečivo z GM-pšenice s rezistentními škroby, které by dodávalo méně energie, by mohlo pomáhat proti obezitě.

Výzkumníci ze Státního institutu pro zemědělské plodiny v Cambridge vyvinuli GM formu pšenice se zvýšeným obsahem rezistentních škrobů (vyšší podíl lineární amylózy), která se v lidském žaludku hůř štěpí. Vědci z Cambridge patrně spolupracují s australskými výzkumníky a principiálně zřejmě jde o RNA, která má za následek zpomalení nebo zastavení tvorby enzymů podílejících se na větvení molekuly amylopektinu.
Mohlo by to mít za následek, že se v důsledku plného žaludku dosáhne pocitu sytosti, ale při nižším přívodu energie, což by mohlo pomoci proti obezitě. Obsažené rezistentní škroby vykazují nízký glykemický index, tzn., že uvolňují cukr mnohem pomaleji než běžné škroby.
Vědci se snaží vyprodukovat obdobnou pšenici i obvyklými metodami šlechtění. To bylo již předmětem výzkumu japonské skupiny publikovaného v r. 2000  [Yamamori, M., et al 2000. Genetic elimination of starch granule protein, SGP-1, of wheat generates an altered starch with apparent high amylose. Theoretical and Applied Genetics. 101:21-29.]. Genetické změny bylo dosaženo šlechtěním tří variant, z nichž každá se vyznačovala deficitem jedné ze tří SGP-bílkovin (starch granule-bound protein = bílkovin vázaných na škrobové granule v endospermu): A1, B1 nebo D1.
EU Food Law, 2008, č. 357, s.37
Další informace: