Bezpečnost potravin

GM produkty na trhu v EU

Vydáno: 23. 4. 2005
Autor:

Přehled 26 geneticky modifikovaných produktů (potravin a krmiv), které byly dosud zaregistrovány (schváleny) pro prodej v členských státech EU-25.

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách přehled 26 geneticky modifikovaných produktů schválených pro použití v 25 členských státech EU. Tímto zveřejněním se Komise snaží předejít případným nedorozuměním, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s nedávným importem neschválené GM kukuřice Bt10 firmy Syngenta z USA do Francie a Španělska.

Uveřejněný seznam obsahuje: * 12 odrůd kukuřice, * 6 odrůd řepky olejky, * 5 odrůd bavlny, * 1 odrůdu sóji, * 1 kvasničný produkt (yeast cream), * 1 produkt biomasy (viz tabulka).

 

Komodita

GM produkt

Výrobce

Kukuřice

MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON863

Monsanto Services International S.A./N.V.

NK603

Monsanto Services International S.A./N.V.

NK603 x MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

DAS1507

Pioneer Overseas Corporation

T25

Bayer CropScience GmbH

GA21

Monsanto Services International S.A./N.V.

Bt11

Syngenta Crop Protection AG

Bt176

Syngenta Crop Protection AG

GA21 x MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON863 x MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON863 x NK603

Monsanto Services International S.A./N.V.

Řepka

GT73

Monsanto Services International S.A./N.V.

MS8 / RF3

Bayer CropScience GmbH

MS1 / RF1

Bayer CropScience GmbH

MS1 / RF2

Bayer CropScience GmbH

TOPAS 19/2

Bayer CropScience GmbH

T45

Bayer CropScience GmbH

Bavlna

MON531

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON1445

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON531 x MON1445

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON15985

Monsanto Services International S.A./N.V.

MON15985 x MON1445

Monsanto Services International S.A./N.V.

Sója

MON40-3-2

Monsanto Services International S.A./N.V.

Kvasničný produkt*

PMT742

NOVO Nordisk A/S

Biomasa (bakteriální bílkovina)**

PCABL

Ajinomoto Eurolysine SAS

*) produkt vyrobený kultivací GM kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) na substrátech rostlinného původu

**) vedlejší produkt fermentační výroby L-lysin HCl získaný z usmrcených mikroorganismů (Brevibacterium lactofermentum)

 

Produkty uvedené v tabulce lze legálně prodávat v zemích EU. Podle Markos Kyprianou, komisaře EU pro zdraví a ochranu spotřebitelů, se v současné době řada z těchto výrobků na trhu EU nevyskytuje.

 

Notifikace existujících produktů zanesených do registru GM potravin a krmiv ve Společenství

 

www.foodsafetytoday.com