Bezpečnost potravin

GM potraviny mají být dostupné i na britském trhu

Vydáno: 17. 4. 2003
Autor:

Britský Úřad pro potravinové standardy za podpory patnáctičlenné občanské poroty souhlasí s prodejem GM potravin ve Velké Británii, za předpokladu dodržení stanovených podmínek.

Občanská rozhodčí komise při britském Úřadu pro potravinové standardy předložila svůj verdikt, kterým minuciózně rozhodla, že by ve Velké Británii měly být v prodeji i geneticky modifikované potraviny. Hlavními důvody pro uznání přijatelnosti GM potravin byla důvěra v opatření zajišťující bezpečnost potravin, možnost svobodné volby a nezbytnost „jít s dobou“, přijímat nové poznatky a nezaostávat za ostatními rozvinutými zeměmi. Členové poroty složené z 15 členů reprezentujících všechny společenské vrstvy, měli možnost se v průběhu tří dnů seznámit s celým spektrem názorů na GM potraviny, včetně možných rizik, bezpečnosti potravin a DNA,  a ve spolupráci s uznávanými kapacitami z organizací jako je Bristolská univerzita, Přátelé země, Bayer Crop Science, Sainsbury Association a některé spotřebitelské organizace, své poznatky na diskusních fórech zformulovat do  odpovídajících závěrů. Všichni porotci nicméně souhlasili s tím, že je nezbytné učinit pro zavedení GM potravin v Británii určitá opatření. Znamená to především trvale informovat veřejnost o vývoji v této oblasti a možných problémech s genovými modifikacemi, a účinné označování a monitorování GM potravin. Všechny GM výrobky musí být jasně označeny logem GM potravin, což by mělo zaručovat, že se spotřebitel může skutečně svobodně rozhodnout, zda si GM výrobek zakoupí, nebo se mu vyhne. Porotci řešili rovněž otázky dlouhodobé bezpečnosti GM organismů, etické problémy a dopad pěstování GM plodin na životní prostředí v Británii. Přestože environmentální otázky jsou pro FSA více méně okrajovou záležitostí, budou i tyto úvahy zahrnuty do finální zprávy, která bude k nahlédnutí od 8. dubna 2003 na webových stránkách FSA.
http://www.nutraingredients.com