Bezpečnost potravin

GM plodiny: dialog EFSA a členských států

Vydáno: 22. 6. 2010
Autor:

Informace ze schůzky, která se uskutečnila v Berlíně dne 17.6.2010.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) úzce spolupracuje s členskými státy na posuzování rizika z GMO pro životní prostředí. Pokud jde například o pěstování GM plodin, jeden členský stát provede počáteční hodnocení rizika pro životní prostředí, které je následně k dispozici i ostatním členským státům. EFSA zajišťuje dialog s členskými státy a bere do úvahy připomínky, které mají.
Dne 17. června 2010 se uskutečnila v Berlíně společná schůzka EFSA s experty z členských států, na které se diskutovalo o riziku GM plodin pro životní prostředí. Tato schůzka měla napomoci EFSA – panelu pro GMO a jeho pracovním skupinám dokončit dokumenty, které musí být schváleny a publikovány do listopadu 2010.
Informace z berlínské schůzky najdete zde.
 
Zdroj: EFSA