Bezpečnost potravin

GM kukuřice variety MON 863 je podle EFSA bezpečná

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

Evropský Úřad pro bezpečnost potravin znovu potvrdil bezpečnost GM kukuřice variety MON 863 a možnost jejího uvedení na trh.

Vědecký výbor pro modifikované organismy při Evropském Úřadu bezpečnosti potravin (EFSA) ve svém prohlášení znovu zdůraznil, že závěry předchozího hodnocení rizik potvrzují bezpečnost GM kukuřice variety MON 863. Autorizace uvedení kukuřice MON 863 na trh byla počátkem letošního roku Evropskou komisí odložena poté, co německé úřady zpochybnily jednu ze studií, použitých Vědeckým výborem při počátečním hodnocení rizik. Po zohlednění připomínek Výbor pro GMO rozhodl, že platnost původních závěrů zůstává nezměněna a že “ je nepravděpodobné, aby uvedení GM kukuřice variety MON 863 na trh pro dané způsoby použití negativně ovlivnilo lidské, resp. animální zdraví nebo životní prostředí“. Více informací na adrese 

http://wwwfoodsafetytoday.com