Bezpečnost potravin

GM kukuřice MON 88017 bez regulace

Vydáno: 12. 1. 2006
Autor:

Podle vyjádření ministerstva zemědělství USA není zapotřebí geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 nadále regulovat. Je k dispozici zpráva o hodnocení jejího vlivu na životní prostředí.

Kukuřice firmy Monsanto označovaná jako MON 88017, která byla geneticky modifikována k rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera) a k toleranci herbicidu glyphosate nebude nadále podle amerického ministerstva zemědělství (USDA, Animal and Plant Health Inspection Service) považována za regulovanou linii kukuřice. Další informace k této problematice jsou k dispozici na internetových stánkách Federal Register, leden 2006 (Vol. 71, č. 4, s. 906–908). USDA dospělo k tomuto závěru na základě vyhodnocování podkladů, které s žádostí zaslala firma Monsanto. Informace o hodnocení dopadu pěstování kukuřice MON 88017 na životní prostředí jsou uvedeny v příloze.

 

Příloha : Hodnocení dopadu pěstování kukuřice MON 88017 na životní prostředí [pdf ; 263659 bytů]

Zpráva IFT z 6. ledna 2006