Bezpečnost potravin

GM kukuřice MIR604 povolena

Vydáno: 7. 12. 2009
Autor:

Rozhodnutí Komise 2009/866/ES ze dne 30.11.2009.

Na základě kladného stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydala Evropská komise dne 30.11.2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 rozhodnutí, kterým povoluje uvést na trh v EU produkty sestávající z GM kukuřice MIR604 nebo produkty z ní vyrobené (Rozhodnutí 2009/866/ES). Podrobné informace o GM kukuřici MIR604 (rezistentní k hmyzu).