Bezpečnost potravin

GM bavlník a cukrová řepa jsou bezpečné

Vydáno: 3. 2. 2007
Autor: pospisilova

Úřad EFSA vyhodnotil geneticky modifikovaný bavlník LL25 a cukrovou řepu H7-1 jako stejně bezpečné jako produkty z konvenčně pěstovaných plodin.

Podle stanovisek úřadu EFSA jsou geneticky modifikovaný bavlník LL25 (tolerantní k herbicidu glufosinát) vyšlechtěný Bayer Crop Science a geneticky modifikovaná cukrová řepa H7-1 (tolerantní k herbicidu glyfosát) od KWS SAAT AG a Monsantostejně bezpečné jako nemodifikované.
Bavlník byl posuzován z hlediska importu a potravinářského a krmivářského využití, nikoli z hlediska pěstování a možnosti jeho rozšíření do prostředí. To vyvolává určité pochybnosti, vzhledem k tomu, že by se např. při přepravě mohla semena roztrousit a divoce růst.
Cukrová řepa byla hodnocena rovněž z hlediska výrobků jako cukr, sirup, sušená hmota a melasa, nikoli z hlediska pěstování. Z 90denní studie na myších nevyplynuly negativní výsledky.
K těmto stanoviskům měly členské státy řadu připomínek.